فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

اطلاعات نمایشگاه

شرکت کار آفرین آتیه روشن

آقای ارحام صدر (مسئول ثبت نام)
تلفن: 32241747-32235935-031
همراه: 09131187014

زمان برگزاری نمایشگاه

3 تا 6 دی ماه 99

خانم رفسنجانی

(کارشناس ناظر ثیت نام)
تلفن: 03132606602
همراه: 09134632313

محل برگزاری

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

گزارش خبری نمایشگاه