فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

لیست مشارکت کنندگان

لیست مشارکت کنندگان

پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

اطلاعات نمایشگاه

ستاد برگزاری:

03132241747
09131187014

زمان برگزاری نمایشگاه

25 تا 28 آبان ماه
ساعت بازدید 10 تا19

تلفن تماس با شرکت نمایشگاه...

35008 داخلی 228

محل برگزاری

کمربندی شرق اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

گزارش خبری نمایشگاه