فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام  کارت غرفه داری

ثبت نام کارت غرفه داری

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

اطلاعات نمایشگاه

شرکت کار آفرین آتیه روشن

آقای ارحام صدر (مسئول ثبت نام)
تلفن: 32241747-32235935-031
همراه: 09131187014

زمان برگزاری نمایشگاه

23 تا 26 مرداد ماه

خانم رفسنجانی

(کارشناس ناظر ثیت نام)
تلفن: 03132606602
همراه: 09134632313

محل برگزاری

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

گزارش خبری نمایشگاه